Dla przedszkoli, żłobków, domów kultury i innych instytucji

  • Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym: rytmika, zajęcia gordonowskie lub program autorski
  • Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym
  • Zajęcia umuzykalniające KrasnoNutki