Metody pracy

W mojej pracy z dziećmi czerpię z dokonań i założeń metodycznych pedagogów, myślicieli i teoretyków nauczania. Wiedza jest niezbędna, by pracować świadomie. Jednocześnie cały czas zdobywam doświadczenie i poddaję refleksji bagaż teoretyczny i praktyczny, konfrontując cele, jakie sobie stawiam z potrzebami i możliwościami dzieci.

Moim niekwestionowanym autorytetem jest Edwin Elias Gordon, muzyk i psycholog muzyki, który w swoich badaniach naukowych i pracy pedagogicznej starał się odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób uczymy się, kiedy uczymy się muzyki? Gordon założył, a następnie udowodnił, że wchodzenie w kulturę muzyczną jest dla dziecka niczym przyswajanie języka. Aby mogło ono w przyszłości swobodnie muzykować i być świadomym odbiorcą muzyki, powinno już we wczesnym dzieciństwie doświadczyć różnorodnych bodźców muzycznych.

I właśnie dlatego zrodził się pomysł, aby umuzykalniać w sposób zorganizowany już niemowlęta i małe dzieci, prezentując im podczas zajęć proste śpiewanki i rytmiczanki – bo człowiek uczy się melodii i rytmu oddzielnie. Ponadto, materiał muzyczny wybierany do zajęć powinien być zróżnicowany pod względem tonalnym i rytmicznym. Bo tak jest efektywniej i ciekawiej!

Głęboki wpływ na to, w jaki sposób pracuję, mają także metoda rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a i metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Rytmika Dalcroze’a wciąż urzeka mnie tym, że muzykę traktuje jako środek wychowawczy człowieka, dzięki któremu kształci się pamięć nie tylko muzyczna, wewnętrzna dyscyplina i umiejętność koncentracji. Ponadto, dzięki rytmice wydobywa się piękno z muzyki samej w sobie, „przekładając” ją na estetyczny ruch ciała, wyrażający emocje i indywidualne przeżycie muzyki. Weronika Sherborne natomiast zwraca uwagę na potrzebę bliskości i wspólnotowości w grupie, dlatego wykorzystuję piosenki-masażyki i działania angażujące całego człowieka, dużego i małego, aby lepiej poznawał siebie samego i innych.

Wciąż poszukuję nowych twórczych rozwiązań w edukacji muzycznej i chciałabym dzielić się moją wiedzą z ludźmi, którym muzyka jest bliska.

Drodzy Czytelnicy! Jeśli nurtują Was jakieś pytania dotyczące edukacji muzycznej dzieci, proszę o kontakt via e-mail. Dołożę wszelkich starań, by odpowiedzieć na nie wyczerpująco.